Shalom
Mine dansk-sprogede webudgivelser har hovedsagelig kristen-troen på tapetet, dels i form af 'indtrængninger' i Skriftens Ord (-ikke mindst ud fra den nyere bibel-oversætnings 'udviskninger'), og dels i form af at anvende computer-mediets særlige virkemidler for anskuelig­gørende fremstil­linger. [: Eksempelvis-]
(Meget af det førstnævnte er udfærdiget med googles web-dokument-service og lokaliseret der.)

'Selvangivelse'

'Ægte-skabe-Lighed'

København - Kierkegaard og Grundtvig

hAmleds Skjold

My english-text webpages are mainly dealing with Fractal forms, -so fit for computer computating,- basicly with the Feigenbaum and Mandelbrot fractals, but also their nearest kindreds, including 'sound-pictures' even,- but also more 'plain' color-graphical things, as well as 'plain tonal' things.

Feigen -Sound -Mandel

Mandel - Kindreds

Graphic_tone_&_color_world

// "divine Math"
NB! - Flash_applets -which has now been generally 'aban­donned' from brow­sers- is indeed the main ingre­dient on my pages, so if you don't have an older browser (with Flash) /-which is not automa­ticly upgraded/ (Or: a "Ruffle"-exten­sion!)- I'm afraid there is not much to come fore.
(Find Skriftordene!)
(Sal. 81. 11, _ Rom. 10. 8)


..................................
-og mens vi er igang :
Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.
- Åb. 3, 20 -

Om nogen elsker mig, vil han holde fast ved mit ord; og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham.
- Joh. 14, 23 -

Hig som nyfødte efter den uforfalskede Ord-mælk.
- 1. Pet. 2, 2 -


Mit gjorte billede har hentet inspiration fra et redefoto, som der hosstående ses et udklip af.

Det tilfælde, hvor fugleungen har forladt reden, men stadig mades, har jeg set gå for sig på dén lidt modsatte facon, at det nu er forælderfuglen, der 'lukker sit næb vidt op', og ungen der selv næsten henter opgylpningen op af struben på den, -hvad godt kan se lidt voldsomt ud (se f.eks. dette video link)-, men som her på siden får være således 'inkorporeret' i min 'illustration', at den nu bare er set med Ungens øjne ( og det er jo osse hvad ungen nu har fået : Øjne at se med-), mens de hertil hørende Skriftord så kunne indbefatte, at: Mennesket ikke lever af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund, (Matt. 4, 4), idet Jesus Kristus er : Ordet, der blev kød [Gudsordet], (Joh. 1, 14), selv sigende, at : Den, som æder mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, samt tænke på hvad han siger om Hans Rige, dels at det fremvokser af evangelieOrdets 'sædekorn', og dels at det nu udsættes for 'voldelighed', og de voldelige river det til sig. (Matt. 11, 12).

Min undskyldning skal være, at Jesus jo selv fremholder fuglelivets væremåde ("himlens fugle's") illustrativt for kristenlivets- (Matt.6, 26), -så noget helt nyt og 'fremmed' for sagen, kan det jo ikke kaldes.

.....................
P.S: Jeg fik nylig en mail fra en af udgiverne af The Apostolic Bible Polyglot, om hvordan hans knap etårige datter havde tygget et par sider ud af hans bibel såmænd-, hvad han fandt meget lærerigt i henseende til netop Jesu ord i Joh. 6 om at "'æde' Hans kød /~GudsOrdet",- og derindunder igen i henseende til at der i det græske ord -(der også grammatisk står i nutidstillægs-formen: Er ædende- (mit kød))- ligger, at det er en: Tyggende- 'tilegnelse' (-af noget utilberedt), -så det, det (nok) drejer sig om, er at: Være Tyggende /('gumlende på-') det Ord-der-blev-kød, (~være sugende på Denne 'Lap'; gumle på Dette /Himmel_givne\ brød), -lidt ligesom hundens forhold til sit kødben; /eller, mindre prosaisk: Som de elskendes forhold til: At Kysse-
........
Hvis vi herunder igen pointerer: "det 'kulinarisk' utilberedte" (-som f.eks. det: At gnaske på et æble som det giver sig selv - 'råt'), så får vi egentlig foranledningen til mine bibelske påpegninger, idet den moderne bibeloversættelse i meget høj grad ser det som sin hovedopgave, via selve oversætningens Mellemled, (først) at Tilberede det givne emne (Skriftens ord) så det kan glide let og ubesværet 'ned' (-i maven, -og derfra ud igen) - lige så let og ubesværet som med sin avis-læsning (Idealet) - det vil sige : Misser og 'saboterer': Pointen-; -  sådan som jeg eksplicit har påpeget det i kommentar­afdelingen til nogle af kapitlerne i net-udgaven af "Bibelen på hverdagsdansk", f.eks: Her-. 
/ Det er hertil symptomatisk, at samme "hverdagsdanske" overs. i Joh. 6 lader Jesus tale om at "æde Hans legeme", skønt det ord teksten 'giver sig selv' med, er det andet ord -end: legeme-, som traditionelt oversættes med: "kød", hvorimod det ord Nadverind­stiftilsen 'giver sig selv' med, netop er ordet: "legeme" ("dette er mit legeme"), og Ikke: "kød", hvor betydnings­forskellen bl.a. kan siges ligge i, at "kødet" er den beåndet besjælede menneskelige legemlighed, -hvorfor også jøderne spørger sig: Hvordan han skulle kunne give dem sit kød at spise?- så de netop ikke kan tage ('trivielt') 'nedsvælgende' imod denne hans tale til dem, - en hurdle som nævnte Ny-overs. 'objektiverende' forflygtiger, ved at man hertil jo 'bare' kan tænke på: Nadveren.
Man kunne heroverfor fristes til (i stedet) positivt at frem-hjælpe den subjektiverende opfattelse af disse ting, -f.eks. sådan:
-Jeg står for døren og banker.
Om nogen hører min røst
(om at æde Hans kød)
og åbner døren,
(-lukker munden op)
vil jeg komme ind,
og holde måltid med ham,
og han med mig.
Gør døren høj, gør porten vid,
(Luk din mund vidt op-)
den ærens konge kommer hid,
han hersker over alle land,
og er alverdens frelsermand.
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus drag dog ind til mig,
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se.Angående fugle-'perspektivet' -/og mindre subjektiverende\ så giver der sig på dansk den pudsighed, at det særlige opbevaringssted /~organ fuglene har for den mad de mader deres unger med, jo hedder: Kroen, - pudsigt nemlig i relation til den gammelkendte modstilling mellem at gå i kirke eller gå til kroen, hvortil vi så kunne sige, at samfunds-legemligt set så er kirken (netop): kroen, -når ellers "kirken" også ér : kirken (~er Gudsordets helligelse og udskillelse), mens der så -i modsat fald- kan siges ligge en pudsig visdom i så (i stedet) at søge til : kroen.
Ydermere har vi den pudsighed, at: Duen -der jo nok kan siges ligge det kristne særligt nær- yderligere i sin kro også danner en særlig væske: due-Mælk, hvad både kan siges bringe udtrykket "ordets mælk" 'helt tæt på', men også kunne siges 'hele' Jesu ord om : "at æde hans kød _Og drikke hans blod".
Betræffende det nævnte særlige forhold omkring Ordets tilegnelse som sådant, så kunne den mest nærliggende sammenligning måske være: med en: Pastil (!), hvis konsumering jo nemlig (netop) går helt for sig i munden, mens en 'nedsvælgelse' af den slet ikke vil gøre godt for noget,- så nærliggende faktisk at jeg er mest tilbøjelig til at anse udviklingen af dette produkt som et af denne vor kristne verdens bud på Sin egen 'kunstige' 'Realisering' af: "Det Kristne", -kommende til udtryk i at pastillen er 'god' fordi den smager godt (-giver en god smag i munden), mens Herren 'smager godt' fordi han er god (-giver en god samvittighed med Gud ) [ 1. Pet. 2. 2-3 ].
_ Man kunne så igen sammenligne Pastillen med en : Narresut.-


               Som bekendt bruger jo Jesus også: plantelivet, ~"markens blomster", i samme forbilledligheds øjemed som for "himlens fugles" vedkommende, og jeg har så også hértil fundet en vis sammenkædnings mulighed til vort Skriftord om at: "Lukke sin mund vidt op /-og få den fyldt", nemlig dette link til en udlagt video, der viser en lotusblomst, der "lukker sig op- \-og i", og ennda i sin tilhørende tekst fortæller os om, hvordan de smådyr ('det kød'), der finder ned i den når den åbner sig, når så de bliver fanget inde i den når den lukker sig (-og temperaturen her inde nu stiger kraftigt-), så også bliver særdeles livlige -'i varmen'-, så vi næsten kan se for os denne nu 'rundkindede' blomst stå og: "Gumle" på det, den fyldtes med ('ovenfra'), som den ganske vist ikke fortærende "æder", men som dog tjener til: 'Nyt liv', både for Den og for dem selv,- idet nemlig varmen får Dem til at parre sig, og parringslegen giver en særdeles effektiv bestøvning.

-Pulse(re)nde-

   -Og "markens blomster"-, ja de "skriger jo ikke til Gud, efter føde", som ravneungerne gør, [Job 39], men når de 'tager bladet fra munden', /~(åbner sig), så sker det jo sammen med udsendelsen (eller 'opsendelsen') af deres vellugtende blomsterduft, -nok så meget, kunne man sige, i pagt med salmisten når han beder "Herren tage imod sin bøn som et: Røgelsesoffer". [salme 141]


Den kirke-sten grundfaste,
-den Herre Jesus Krist-,
de bygningsmænd forkaste,
men han er bleven vist
til hjørnestenen her
for kirkens hus på jorde,
den gerning Herren gjorde,
thi prise ham enhver!

/1. Pet. 2, 4 .../
NÅDENS 
EVIGEBYGNING
Dog jeg tror: af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,
til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent!

Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden som kan klipper vælte,
floden som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte af!
Kærlighed fra Gud 
springer lige ud 
som en kilde 
klar og ren; 

i dens stille bund, 
i dens dybe grund 
gemmes livets 
ædelsten. 

 "Men en af soldaterne stak ham i siden med et spyd, 
og straks flød der blod og vand ud." /Joh. 19
"Og han viste mig en flod med Livets vand...
 Fra Guds og Lammets trone vælder den ud.." /Åb. 22 


Min Jesus
lad mit hjerte få
en sådan smag på dig,
at nat og dag du væ-
re må min sjæl
umiste-
lig


www.000webhost.com